Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 13. zasedání Odborné komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) k přijetí změn jednotných technických předpisů o hluku kolejových vozidel, o nákladních vozech, o označování vozidel a k přijetí úplné revize pravidel pro osvědčování a audit subjektů odpovědných za údržbu a specifikací pro registry vozidel