Písemný dotaz E-010903/10 Mario Borghezio (EFD) Komisi. Zásah EU za účelem ochrany lidských práv a boje proti donucovacím praktikám uplatňovaným vůči muslimským ženám a dětem