TITJUR Dom afsagt af Retten i Første Instans (Syvende Afdeling) den 23. september 2009. # Transnáutica - Transportes e Navegação, SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Toldunion - eksterne fællesskabsforsendelser - ladninger af tobak og ethanol til tredjelande - svig - ansøgning om fritagelse for importafgifter - artikel 239 i forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 905 i forordning (EØF) nr. 2454/93 - billighedsklausul - en særlig situation - samlet sikkerhed. # Sag T-385/05. Transnáutica mod Kommissionen