Písemný dotaz E-011001/10 Jens Rohde (ALDE) Komisi. Spravedlnost a vnitřní věci