Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. prosince 1995. # H. G. Oude Luttikhuis a další proti Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Arrondissementsrechtbank Zutphen - Nizozemsko. # Hospodářská soutěž. # Věc C-399/93. Oude Luttikhuis a další TITJUR