Seznam názvů otázek k písemnému zodpovězení, které předložili poslanci Evropského parlamentu, včetně čísla, jazyku originálu, autora, politické skupiny, orgánu, kterému byla otázka položena, data předložení a tématu otázky