Písemný dotaz P-1789/10 Bart Staes (Verts/ALE) Komisi. Práce v jiném členském státě – formuláře