Písemný dotaz E-007927/11 Roberta Angelilli (PPE) Komisi. Osvědčené postupy v rámci programu MEDIA 2007-2013