Písemný dotaz E-009504/11 Gianni Pittella (S&D) Komisi. Spalovna Fenice a znečištění zvodnělých vrstev