Известие относно ръководства на Общността за добра практика