Návrh NAŘÍZENÍ RADY o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a o ukončení šetření týkajícího se dovozu výrobků zasílaných ze Singapuru