2012/38/EU: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 21. prosince 2011 , kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2011/27)