Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6209 – PAI/Kiloutou) Text s významem pro EHP