Věc C-85/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španělsko) dne 6. února 2019 — Agencia Estatal de la Administración Tributaria v. RK