Mládež v pohybu: rámec pro zlepšení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy Usnesení Evropského parlamentu ze 12. května 2011 o iniciativě Mládež v pohybu – rámec pro zlepšení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy (2010/2307(INI))