Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1562 z 26. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/167, pokiaľ ide o harmonizované normy pre určité rádiové zariadenia týkajúce sa pokročilých systémov navádzania a riadenia pohybu na zemi, primárnych prehľadových radarov, rozhlasových prijímačov, medzinárodných mobilných telekomunikačných zariadení a pevných rádiových systémov