Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1562 a Comisiei din 26 octombrie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/167 în ceea ce privește standardele armonizate pentru anumite echipamente radio referitoare la sistemele avansate de control și ghidare a mișcării pe suprafață, radarele primare de supraveghere, radioreceptoarele audio, echipamentele de telecomunicații mobile internaționale și sistemele radio fixe