Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1562 (2020. gada 26. oktobris), ar ko attiecībā uz konkrētu radioiekārtu saskaņotiem standartiem saistībā ar uzlabotām zemes satiksmes vadības un kontroles sistēmām, primārajiem novērošanas radiolokatoriem, apraides skaņas uztvērējiem, starptautiskajām mobilajām telesakaru iekārtām un fiksētajām radiosistēmām groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/167