Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1562, annettu 26 lokakuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/167 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjä radiolaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista, jotka koskevat kehittyneitä kenttäalueen liikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmiä, ensiötutkia, ääniyleisradiovastaanottimia, kansainvälisiä matkaviestintälaitteita ja kiinteitä radiojärjestelmiä