Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1562, 26. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/167 seoses harmoneeritud standarditega, mis käsitlevad teatavaid raadioseadmeid, mis on seotud lennuvälja maapealse liikluse juhtimise täiustatud süsteemide, seire primaarradarite, raadioringhäälingu saatjate, rahvusvaheliste mobiilsideseadmete ja paiksete raadiosüsteemidega