Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1562 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για ραδιοεξοπλισμό σχετικά με προηγμένα συστήματα καθοδήγησης και ελέγχου των κινήσεων στο έδαφος, πρωτεύοντα ραντάρ επιτήρησης, ραδιοφωνικούς δέκτες, εξοπλισμό για διεθνείς κινητές τηλεπικοινωνίες και σταθερά ραδιοσυστήματα