Státní podpora – Belgie – Státní podpora SA.54817 2020/C (ex 2019/N) – Režim podpory „tax shelter“ na výrobu videoher – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unieText s významem pro EHP.