Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. února 2011. # Guido Strack proti Evropské komisi. # Veřejná služba - Úředníci. # Věc F-119/07. Strack v. Komise TITJUR