Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 397/2011 ze dne 20. dubna 2011 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě dvacátého dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010