Písemný dotaz E-2548/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisi. Dialog o lidských právech se zeměmi Latinské Ameriky