Písemný dotaz E-009350/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisi. Plýtvání potravinami, doba trvanlivosti a hlad