Concluziile avocatului general Sharpston prezentate la data de4 martie 2010.