Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1204/2012 ze dne 14. prosince 2012 , kterým se schvalují změny ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Castelmagno (CHOP))