Seznam mezinárodních kontrolních a dozorčích společností (dále jen dozorčí společnosti ) schválených členskými státy podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 612/2009 (Tento seznam nahrazuje seznam zveřejněný v  Úř. věst. C 215 dne 10. srpna 2010, strana 14 )