Výzva k předkládání návrhů – EACEA/21/10 – Strukturální podpora organizací zabývajících se výzkumem a analýzou v oblasti veřejné politiky a organizací občanské společnosti na evropské úrovni – Program „Evropa pro občany“ , akce 2, opatření 1 a 2 – 2011