Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6759 – LBO France Gestion/Blue Holding Luxembourg) Text s významem pro EHP