Písemný dotaz E-003782/11 Giovanni Collino (PPE) Komisi. Náklady na státní dluh