Písemný dotaz E-9794/10 Kathleen Van Brempt (S&D) Komisi. Dodávky elektřiny lodím ze břehu – směrnice o zdanění energie (2003/96/ES)