Písemný dotaz E-006739/11 Angelika Werthmann (NI) Komisi. Směrnice o zdanění energie KOM(2011)0169