Nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků (Text s významem pro EHP)