Věc C-258/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 24. května 2012 — Vodafone Omnitel Nv v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni