Písemný dotaz E-001020/11 Daciana Octavia Sârbu (S&D) Komisi. Příjem soli a další cíle jeho snižování