Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om den økonomiske politik i euroområdet