Písemný dotaz E-002877/11 Franz Obermayr (NI) Komisi. Příliv tuniských uprchlíků do Evropy