Písemný dotaz P-6599/10 Rebecca Harms (Verts/ALE) Komisi. Rozpočtová situace v Řecku a preventivní opatření Komise