Písemný dotaz E-7251/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisi. Balení a označování chleba