Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/678 z 29. apríla 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, uhorky šalátové, stolové hrozno, marhule, čerešne okrem višní, broskyne vrátane nektáriniek a slivky