Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energiiHLAVA I - Poslání SpolečenstvíČlánek 2