Oprava Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin — Sedmého dodatku k 29. úplnému vydání ( Úř. věst. C 328 A ze dne 11.11.2011 )