Zadeva T-266/19: Tožba, vložena 20. aprila 2019 – gastivo portal/EUIPO - La Fourchette (Prikaz vilice na zeleni podlagi)