Avviż tal-Kummissjoni — Linji gwida għall-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-gateway diġitali unika — Programm ta’ ħidma 2019-2020