Písemný dotaz E-6344/10 Roberta Angelilli (PPE) Komisi. Informace o čerpání finančních prostředků obcí Arezzo v rámci programu Inteligentní energie – Evropa