Písemný dotaz E-006713/11 Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) Komisi. Mladí zemědělci