Věc F-85/11: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2011 — Wendelboe v. Komise ( „Veřejná služba — Úředníci — Námitky a překážky v průběhu řízení — Námitka nepřípustnosti — Odmítnutí povýšení — Převedení mezi institucemi v průběhu povyšovacího řízení, v němž by byl úředník ve své původní instituci povýšen — Stížnost — Opožděnost — Nepřípustnost“ )