Věc C-235/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. května 2011 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 3. března 2011 ve věci T-589/08, Evropaïki Dynamiki v. Komise